Podijela donacija na kolektivnom smještaju

Slika: Podijela donacija na kolektivnom smještaju

Podijela donacija na kolektivnom smještaju

U okviru programa "Posrednika u lancu distributera hrane pred istek roka", danas smo podijelili Dukatovu donaciju jogurta na kolektivnom smještaju stanovnika koji još uvijek nakon potresa žive u ovom obliku smještaja.
/o_380658085_630000472625157_6722293348942439605_n_20230922091452.jpg
/o_380658085_630000472625157_6722293348942439605_n_20230922091452.jpg
/o_380698645_630000172625187_4931650443455505939_n_20230922091452.jpg
/o_380698645_630000172625187_4931650443455505939_n_20230922091452.jpg
/o_380713748_630000342625170_5480393403428085063_n_20230922091452.jpg
/o_380713748_630000342625170_5480393403428085063_n_20230922091452.jpg
/o_380717952_630000409291830_7729417697348594016_n_20230922091452.jpg
/o_380717952_630000409291830_7729417697348594016_n_20230922091452.jpg
/o_380880991_630000559291815_4440031779953106511_n_20230922091452.jpg
/o_380880991_630000559291815_4440031779953106511_n_20230922091452.jpg
/o_380886337_630000505958487_4560288465411587479_n_20230922091453.jpg
/o_380886337_630000505958487_4560288465411587479_n_20230922091453.jpg
/o_380969976_630000269291844_8781348677037920390_n_20230922091453.jpg
/o_380969976_630000269291844_8781348677037920390_n_20230922091453.jpg
/o_380995874_630000535958484_686027482806697453_n_20230922091453.jpg
/o_380995874_630000535958484_686027482806697453_n_20230922091453.jpg