Pristup informacijama


Zakonom o pravu na pristup informacijama i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduje Gradsko društvo Crvenog križa Sisak

Zakonom se propisuju načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva u privitku teksta. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

na adresu Gradskog društva Crvenog križa Sisak
elektroničkom poštom na: crvenikriz.sisak@gmail.com, informiranje.gdck.sisak@gmail.com
ili donijeti osobno u Gradsko društvo Crvenog križa Sisak od 8-15 sati radnim danomSlužbenik za informiranje
Kamilia Alashe
e-mail: crvenikriz.sisak@gmail.com,
informiranje.gdck.sisak@gmail.com


Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI


Zakonska regulativa
Zakon o pravu na pristup informacijama - NN 25/13, 85/15, 69/22

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije