Specijalistička edukacija Psihosocijalna podrška u kriznim događajima velikih razmjera

Slika: Specijalistička edukacija Psihosocijalna podrška u kriznim događajima velikih razmjera

Od 24. do 26. studenog održana je Specijalistička edukacija - psihosocijalna podrška u kriznim situacijama.

Od 24. do 26. studenog održana je Specijalistička edukacija - psihosocijalna podrška u kriznim situacijama.

U tri dana održale su se brojne edukativne radionice kroz koje su se prošle teme principa pružanja psihosocijalne podrške, pripremne faze i početnog odgovora na krizni događaj, rani, kratkoročni i dugoročni odgovor te podrške pomagačima.

/o_IMG_20231124_WA0044_20231128085752.jpg
/o_IMG_20231124_WA0044_20231128085752.jpg
/o_IMG_20231124_WA0045_20231128085752.jpg
/o_IMG_20231124_WA0045_20231128085752.jpg
/o_IMG_20231124_WA0046_20231128085752.jpg
/o_IMG_20231124_WA0046_20231128085752.jpg
/o_IMG_20231124_WA0051_20231128085752.jpg
/o_IMG_20231124_WA0051_20231128085752.jpg